Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Innspills- og dialogmøter om talentutvikling i nord

Vi inviterer til en samtale om talentutvikling i nord, i samarbeid med satsingene. Her ser vi nærmere på temaer som hvordan bygge gode langsiktige rammer og strukturer, hva som bidrar talentutvikling på toppnivå innen den konkrete kunstformen og hvordan få til gode synergier mellom satsingene i nord.

Kommende arrangementer:
TBA: I samarbeid med Riddu Riđđu

Tidligere arrangementer:
15. januar 2020 i samarbeid med Mer Film
26. november 2019 i samarbeid med Nordnorsk Kunstnersenter
25. oktober 2019: I samarbeid med Insomniafestivalen
7. august 2019: I samarbeid med Varangerfestivalen


Foto: Cloud Exit, Isak Dalsfelt

Relatert

29. januar 2020

– Hvis vi ikke tror at vi kan lære av andre, har vi tapt. Det er så tøft i toppen, at vi må tørre å åpne øynene

Talent Norge inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som utvikler prestasjonskulturen hos klyngedeltakerne.

– Hvis vi ikke tror at vi kan lære av andre, har vi tapt. Det er så tøft i toppen, at vi må tørre å åpne øynene

Uredd scenekunst

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.

UREDD – RadArts talentprogram
30. januar 2020

Dette er Open Call-prosjektene 2020-2021

Gjennom Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gis nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning hvor det utvikles nye faglige og kunstneriske nettverk.

Dette er Open Call-prosjektene 2020-2021