Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Innspills- og dialogmøter om talentutvikling i nord

Vi inviterer til en samtale om talentutvikling i nord, i samarbeid med satsingene. Her ser vi nærmere på temaer som hvordan bygge gode langsiktige rammer og strukturer, hva som bidrar talentutvikling på toppnivå innen den konkrete kunstformen og hvordan få til gode synergier mellom satsingene i nord.

Kommende arrangementer:
25. oktober: I samarbeid med Insomniafestivalen
TBA: I samarbeid med Nordnorsk Kunstnersenter
TBA: I samarbeid med Riddu Riđđu

Tidligere arrangementer:
7. august: I samarbeid med Varangerfestivalen

Foto: Cloud Exit, Isak Dalsfelt

Relatert

Talentprogram ved Nordnorsk Kunstnersenter

Talentprogrammet skal styrke og utvikle talentfulle billedkunstnere som står i begynnelsen av karrieren.

Talentprogram ved Nordnorsk Kunstnersenter

Uredd scenekunst

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.

UREDD – RadArts talentprogram

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

FilmLab