Mestermøte i Tromsø

Senter for talentutvikling Barratt Due holder mestermøte for stryk og blås.

Mari Poll, Andres Maurette O`Brien og Frida Skaftun (stryk) og Randi Krogvold Lundqvist og Geir Davidsen (blås).

Les mer om Senter for Talentutvikling Barratt Due her.

Foto: Birgit Solhaug