Årsrapporter

Siden oppstarten i januar 2015 har Talent Norge bidratt til å bygge opp talentsatsinger. Her kan du laste ned og lese våre årsrapporter. Gjennom intervjuer og presentasjoner, blir du bedre kjent med prosjekteiere, talenter og private bidragsytere.