Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) har fått midler til et toårig pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

SFTBD har vært en pådriver for at talenter i klassisk musikk under 19 år skal få et fullverdig talenttilbud på høyde med det beste internasjonalt der talentene bor. Resultatene senteret oppnår, har inspirert og ligger til grunn for pilotsatsingen Talent Norge Junior. 

Gjennom sitt arbeid regionalt bidrar Senteret med fasilitering, kompetanse og ressurser som topper og komplementerer eksisterende tilbud på toppnivå. Senteret fokuserer sin innsats i regionene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, i tillegg til Oslo.

Gjennom tilknytning til Talent Norge Junior vil Talent Norge hente ut kunnskap om hvordan Senteret arbeider for å optimalisere sitt tilbud til talentene i regionene. På den måten kan Senterets modell og metodikk bli tilgjengelig og være til inspirasjon for flere.

Talent Norge har derfor gitt SFTBD midler til å gjennomføre et pilotprosjekt innen talentutvikling av de yngste aldersgruppene innen klassisk musikk, fortrinnsvis 13–18 år, i tråd med Senterets strategi. Pilotprosjektet skal etter endt prosjektperiode dokumentere innsats, effekt og resultater.

Satsingen gjøres i samarbeid med Kavlifondet, Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse og Dextra Musica.  

Foto Senter for Talentutvikling Barratt Due

For mer informasjon, kontakt Anders Grøterud.

Info
Sjanger Musikk, Talent Norge Junior
Område Nasjonal
Vedtatt 2017
Periode Under utvikling
Finansiering
Talent Norges tildeling
Private bidragsytere
Total støtte