Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Innspills- og dialogmøter om talentutvikling i nord

Vi inviterer til en samtale om talentutvikling i nord, i samarbeid med satsingene. Her ser vi nærmere på temaer som hvordan bygge gode langsiktige rammer og strukturer, hva som bidrar talentutvikling på toppnivå innen den konkrete kunstformen og hvordan få til gode synergier mellom satsingene i nord.

Kommende arrangementer:
25. mars 2020: Precamp Olympiatoppen Nord (Flyttes til høsten 2020)
12.-13. mai 2020: Prestasjonskonferansen Nord (Flyttes til høsten 2020)
21. juni 2020: Fagsamling Festspillene i Nord-Norge: Kunsten å angå hverandre
TBA: I samarbeid med Riddu Riđđu

Tidligere arrangementer:
15. januar 2020 i samarbeid med Mer Film
26. november 2019 i samarbeid med Nordnorsk Kunstnersenter
25. oktober 2019: I samarbeid med Insomniafestivalen
7. august 2019: I samarbeid med Varangerfestivalen

Les mer om vårt samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge her.

Foto: Cloud Exit, Isak Dalsfelt

Relatert

Utvider samarbeidet om en helhetlig talentutvikling i nord

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor.

Regionalt samarbeid om Nord-Norge
30. oktober 2019

Mer Film satser på Nordnorske filmskapere

Mer Film: Nye Fortellinger skal fremme nye, originale fortellinger fra Nord og bygge opp kompetanse for det profesjonelle filmmiljøet i Nord-Norge.

Mer Film satser på Nordnorske filmskapere

Precamp Olympiatoppen Nord

Mer informasjon kommer.

Precamp Olympiatoppen Nord