Nord-Norge

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor. Det regionale samarbeidet støttes blant annet gjennom å legge til rette for synergier mellom satsingene i regionen. Fra 2021 ivaretas dette arbeidet av en egen koordinatorfunksjon.

Med mål om å skape en helhetlig satsing på topptalenter i Nord-Norge har SpareBank 1 Nord-Norge og Talent Norge siden 2016 samarbeidet om talentutvikling i nord. Gjennom å satse på enkeltprogrammer og legge til rette for møter mellom satsingene og kompetanseutveksling på tvers av sjangre, skal det skapes synergier som styrker klyngen av talentprogrammer i regionen og bidrar til utvikling for det enkelte talent.

Gjennom de tilknyttede talentprogrammene jobbes det for å forsterke det gode samarbeidet innenfor kultursektoren i Nord-Norge. Alle talentene i det regionale samarbeidet får benytte Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom talentprogrammene samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

Det koordinerende ansvaret for synergier mellom talentprogrammene i nord ambulerer mellom satsingene. I 2021 ledes arbeidet av Festspillene i Nord-Norge. Oppdraget innebærer et særskilt koordinatoransvar på vegne av Talent Norge og Sparebanken 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

I samarbeid med Festspillene i Nord-Norge etableres fra 2021 Talent Norge Academy, et eget program over tre dager under Festspillene. Talent Norge Academy er tilknyttet arenaen Nordaførr, en ny møteplass for det nordnorske kunstmiljøet, internasjonale programmerere og festivaldirektører som vil stimulere talentene til å bygge langvarige relasjoner.

Mer om våre pågående satsinger i nord her.

Mer om vårt coaching-tilbud til talenter i nord her.

Foto: Mats Gangvik

Relatert

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions
28. januar 2022

Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022

Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Søknadsfrist er 15. februar.

Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022