Hvem kan få coaching?

Coaching tilbys primært som individuelle løp for deltakere i et tilknyttet talentprogram. Det er en aldersgrense på 18 år, og coaching skal gjennomføres i løpet av det respektive talentprogrammet 

Tilbudet er begrenset av økonomi og Talent Norge kan dessverre ikke garantere at tilbudet er tilgjengelig for alle som ønsker det.