Silje Riise Næss ny direktør i Talent Norge

16.06.2023 / Silje Riise Næss er ansatt som ny direktør i Talent Norge. Hun tar over stillingen etter Maria Mediaas Jørstad fra kommende høst.

Foto: Det danske filminstitut / Tommy Frost

 

Riise Næss kommer fra en stilling som seksjonsleder kunstnerisk vurdering ved Norsk filminstitutt og har bred kunstfaglig bakgrunn, blant annet fra Litteraturhuset i Oslo, Det danske filminstitut og Norsk filminstitutt. Hun er nåværende styreleder ved Dansens Hus og Norsk Litteraturfestival, og den norsk-svenske stiftelsen Bergmangårdene på Fårö. 

– Av alt jeg har drevet med på kulturfeltet, er nok alle møtene med kunstnere i ulike faser av deres skapelsesprosesser, og helt spesifikt det å tilrettelegge for talentutvikling, det som har appellert sterkest til meg. Derfor har jeg beundret Talent Norge på avstand, og derfor er jeg fylt av ærefrykt og takknemlighet over å bli tiltrodd denne drømmeposisjonen i norsk kulturliv. Jeg overtar etter en markant leder, som sammen med en superdyktig stab har skapt en unik organisasjon som både bidrar til å løfte og styrke kunstnerskap og karrierer, og til å parre offentlige og private midler i treffsikre og kvalitetssikrede programmer, forteller Riise Næss. 

Styreleder Tom Remlov konstaterer at Talent Norge etter åtte år er blitt en suksess, og i dag spiller en helt sentral rolle i norsk kunst- og kulturliv. 

- Vi forventet derfor mange sterke søkere til stillingen som vår nye direktør, og det fikk vi. Men Silje Riise Næss skilte seg raskt ut som den opplagte kandidaten. Hun har bred erfaring fra både film, litteratur og scenekunst, og talentutvikling har vært en viktig fellesnevner for hennes mange jobber og oppdrag. I tillegg har hun solid kunnskap om samspillet mellom offentlig og privat finansiering, forteller styreleder i Talent Norge, Tom Remlov. 

Avtroppende daglig leder Maria Mediaas Jørstad blir fra i høst direktør ved Nordisk Kulturfond, mens Silje Riise Næss tiltrer fra midten av september.