Globus – unge talenters globale veier

Globus – unge talenters globale veier er et nordisk pilotsamarbeid mellom Nordisk Kulturfond og Talent Norge som skal bidra til å gi kunnskap om unge talenters globale veier og danne grunnlaget for et mulig mer langsiktig nordisk samarbeid.

Det er i alt fire utvalgte talenter/prosjekter som skal delta i piloten. De utvalgte deltakerne innehar kunnskap om globale strukturer, og skal gjennom programmet bidra til å gi kunnskap om utviklingsprosesser i arbeid med tverrfaglige prosjekter. Talentene mottar arbeidsstipend og programmidler.

Gjennom pilotprosjektet skal Nordisk Kulturfond og Talent Norge i tillegg undersøke mulighetene for en nordisk modell for talentutvikling og privat-offentlig samarbeid.

OM NORDISK KULTURFOND
Vis mer

På bildet: Dirigent Daniel Reith, filmregissør Alexander Turpin, kurator og redaktør Elise By Olsen og daglig leder i Hamar Game Collective Håvard Haugrud. Foto: Caroline Roka

Bidragsytere i piloten
• Talent Norge og Nordisk Kulturfond bidrar med henholdsvis 500 000 NOK og 500 000 DKK.

For mer informasjon, kontakt Monica Borg Fure.

 

Info
Sjanger Musikk, Film og spill, Visuell kunst
Område Norden
Vedtatt 2019
Periode 2020-2021
Finansiering
Talent Norges tildeling
Private bidragsytere
Total støtte