Munchmuseets talentsatsing

MUNCH vil bidra til utviklingen av den lokale kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en kunstner og en formidler tidlig i sine karrierer, i to komplementerende løp, og gi støtte i neste steg i sin karriere.

MUNCHs kunstneriske målsetting med programmet er et variert utstillingsprogram over tid som blir et viktig neste steg i utviklingen av kunstnere som er tidlig i karrieren. En separat soloutstilling markerer et viktig stadium i en kunstners karriere. Her styrkes profesjonsnivået og støtteapparatet rundt kunstneren, som gir økt oppmerksomhet og synlighet – innenfor kunstfeltet og blant et bredere publikum, nasjonalt og internasjonalt.

MUNCHs målsetting med formidlingsprogrammet er å tilrettelegge for at en formidler som er tidlig i karrieren skal utvikle sin praksis. Formidleren skal få erfaring med å utarbeide, gjennomføre og evaluere et større formidlingsprosjekt. Med utgangspunkt i kartlegging av, og dialog med, en spesifikk publikumsgruppe vil formidleren få utvidet kompetanse og forståelse for ulike metodikker og henvendelsesstrategier rettet mot publikum.

Det er planlagt fem soloutstillinger i perioden 2021-2025.

På bildet: Fra Sandra Mujingas soloutstillling. Foto: MUNCH

Private bidragsytere

  • Canica AS

For mer informasjon kontakt Siw-Grethe Flaten

 

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2019
Periode 2020-2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 000 000 NOK
Private bidragsytere 6 000 000 NOK
Total støtte 12 000 000 NOK
22. mai 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

Underskog

Underskogen, en ny satsning på Kunstnernes Hus, tar. sikte på å eksponere allmenheten for unge kunstnerskap og skape flere møteplasser mellom kunst og publikum.

Underskog

Skulpturpunkt: Ekebergparken

Prosjektet Skulpturpunkt: Ekebergparken har som ambisjon å styrke og løfte frem nye og unge kunstnere innenfor det tredimensjonale kunstfeltet.

Skulpturpunkt: Ekebergparken