Munchmuseets talentsatsing

MUNCH vil bidra til utviklingen av den lokale kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en ung kunstner og en ung formidler i to komplementerende løp, og støttes i neste steg i sin karriere.

MUNCHs kunstneriske målsetting med programmet er et variert utstillingsprogram over tid som blir et viktig neste steg i utviklingen av unge kunstnere. En separat soloutstilling markerer et viktig stadium i en kunstners karriere. Her styrkes profesjonsnivået og støtteapparatet rundt kunstneren, som gir økt oppmerksomhet og synlighet – innenfor kunstfeltet og blant et bredere publikum, nasjonalt og internasjonalt.

MUNCHs målsetting med formidlingsprogrammet er å tilrettelegge for at en ung formidler skal utvikle sin formidlingspraksis og bygge en portofolio av prosjekter. Formidleren skal få erfaring med kartlegging av målgruppe ut ifra et formidlingsfaglig perspektiv, samt utvidet kompetanse og forståelse for ulike kommunikasjonskanaler og henvendelsesstrategier rettet mot målgruppen.

Det er planlagt fem soloutstillinger i perioden 2021-2025.

På bildet: Fra Sandra Mujingas soloutstillling. Foto: MUNCH

Private bidragsytere

  • Canica AS

For mer informasjon kontakt Cécile Hjelm.

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2019
Periode 2020-2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 millioner NOK
Private bidragsytere 6 millioner NOK
Total støtte 12 millioner NOK

Skulpturpunkt: Ekebergparken

Prosjektet Skulpturpunkt: Ekebergparken har som ambisjon å styrke og løfte frem nye og unge kunstnere innenfor det tredimensjonale kunstfeltet.

Skulpturpunkt: Ekebergparken
29. september 2022

SOLO OSLO

SOLO OSLO er et banebrytende talentprogram i regi av MUNCH, støttet av Talent Norge og Canica, og viet noen av Norges mest talentfulle samtidskunstnere.

SOLO OSLO
09. februar 2022

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge

Idun Baltzersen har allerede godt fotfeste i svenske kunstmiljøer, men tror at ArtEx-programmet kan gi uvurderlig drahjelp til å bli et etablert navn i hjemlandet.

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge