Mentorskap

Mentorene skal gi deltagerne kunnskap og impulser som kan løfte den enkelte deltager som kunstner, uten å gå inn i detaljerte faglige problemstillinger. En viktig målsetning for mentorskapet i programmet er å gjøre en forskjell i deltagernes karrierer.

ArtEx ønsker å bidra til at deltagerne gjør tydelige fremskritt, og mentorenes hovedfunksjon i programmet er å bidra til dette. Bransjetyngde og stort nettverk er derfor avgjørende for valget av mentor. Sekundærfunksjonen til mentorene i ArtEx er å gi råd om bransjen av fagspesifikk karakter, men uten å gå inn i en undervisningslignende situasjon. Mentor og deltager bør møtes fire ganger i året, men resultatene som kommer ut av samarbeidet er viktigere enn antallet møter.

Mentorenes kompetanse

Hver deltager får en mentor fra eget fagfelt med tyngde og kontakter i bransjen, samt vilje og evne til å hjelpe til med viktige steg videre i karrieren. Det innebærer god bransjerådgivning, men også direkte introduksjon av deltagerne for nye arbeidsgivere. Det er avgjørende at den som skal være mentor tror på deltageren som de får ansvar for.