Keychange

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen. Målsetningen er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og musikkorganisasjonene som deltar i prosjektet.

I Norge ledes Keychange-prosjektet av Oslo World, som er en av 13 offisielle partnerfestivalene i Keychange. For Oslo World ligger det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger eller opphav, i hjertet av festivalen. I det lange løp er økt mangfold på scenen en investering i en større, mer variert publikumsmasse og i et større tilfang av interessante artister. Det er mye arbeid som gjenstår, ikke minst bak scenen, i tekniske crew og i den kunstneriske ledelsen av festivaler.

Keychange ble lansert av PRS Foundation i London i 2017 og fikk raskt med seg en rekke større festivaler og støttespillere. Prosjektet oppfordret festivaler og musikkorganisasjoner til å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2022. Vi snakker da om kjønnsbalanse i alle ledd av produksjonen. I 2.0-prosjektet, som ble lansert høsten 2019, ble ambisjonene utvidet til å gjelde flere former for representasjon – både kjønn, seksualitet og opphavssted. Oslo World gikk fra å være en av festivalene som signerte oppropet, til å bli en av 13 partnerorganisasjoner. 

Med Keychange ønsker Oslo World å øke mangfoldet på den globale musikkscenen gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler. Siden 2019 har nærmere 500 talenter fra Norge og verden vært en del av Keychange sine tiltak for talentutvikling og likestilling i musikkbransjen. 

Programmet inngår i en rekke satsinger der Talent Norge sammen med Norsk Tipping arbeider aktivt for å sikre like muligheter for unge talenter innen kunst og kulturfeltet.

 

På bildet: KAMARA, på Keychange Takeover under Oslo World 2023

Private bidragsytere:

  • Norsk Tipping

For mer informasjon, kontakt Alexandra Archetti Stølen.

Info
Sjanger Musikk
Område Nasjonal
Vedtatt 2019
Periode 2020-2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 140 000 NOK
Private bidragsytere 140 000 NOK
Total støtte 280 000 NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program