Fagsamlinger Innlandet

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmarks samarbeid om talentutvikling i Innlandet og er åpne for alle talentprogram i regionen. Det koordinerende ansvaret for klyngesamlingene og synergier mellom talentprogrammene i Innlandet ambulerer mellom programmene. I 2024 ledes arbeidet av FABELAKTIV AS.

Fagsamlinger 2024

 

19.februar

Sted: Hamar

 

30.april

Sted: Oslo  

Tema: kreativitet v/ Hilde Østby

 

24.september

Sted: Hamar

 

November dato (TBC)

Sted: Hamar