Podkast

Her kan du lytte til vår podkast Talentpodden. Talent Norges podkast gir deg påfyll av relevant kunnskap innen talentutvikling og nyttige verktøy du kan ta med inn i din hverdag.

Last ned Talentpodden i din lokale podkast-spiller

Eller lytt til episodene her:

Individ og samhandling - en mentalitetshistorie - med Even Lynne, faglig leder i talentsatsingen ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder.

 

Forventninger, press og stress: Hvordan skape gode prestasjoner, balanse og glede på din prestasjonsarena?  - med psykolog Tom Henning Øvrebø

 

Læring og hjerneforskning - med psykolog Thomas Myklebust


Stadiene i utvikling av en kunstnerisk stemme
- med faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder 

BONUS - med Henrik Olai Kaarstein - maler og billedkunstner, og deltaker i satsingen Astrup Fearnley: Plattform for ung norsk kunst og kritikk.